HEAPHONE LED RUN MUS - K8

HEAPHONE LED RUN MUS - K8
 • Mã sản phẩm: 20210930-715
 • Còn hàng
 • Driver Diameter: 50mm
 • Sensitivity: 105dB +/-3dB
 • Frequency Response: 20Hz-20KHz
 • impedance: 32ohms +/-15%
 • Input power: 20mW
 • Micro phone type: Omni-directional
 • cro Sensitivity: -42dB +/-3dB
 • Cab lenght: 2.2m
 • Weigth: 310g
Tổng quan sản phẩm
 • Driver Diameter: 50mm
 • Sensitivity: 105dB +/-3dB
 • Frequency Response: 20Hz-20KHz
 • impedance: 32ohms +/-15%
 • Input power: 20mW
 • Micro phone type: Omni-directional
 • cro Sensitivity: -42dB +/-3dB
 • Cab lenght: 2.2m
 • Weigth: 310g
Đánh giá