Bàn phím Bosston giả cơ

Còn hàng

Combo bàn phím giả cơ Bosston 803 + Chuột gaming BS12 đèn Led| Xanh-Trắng

Mã sản phẩm: 20230619-1084
270,000đ

Mã sản phẩm: 803/BSD-12

Thương hiệu: Bosston

Màu sắc:Chuột: Trắng/Bạc/Hồng
               Bàn phím: Trắng-Tím/Tím-Trắng/Hồng-Trắng/Trắng-Hồng/Xanh-Trắng/Trắng-Xanh

Đặc trưng sản phẩm: - Có đèn LED
                                   - Kết nối dây USB

Kích thước bàn phím: 438 x 128 x 34mm

Kích thước chuột: D x R x C 135 x 70 x 40 mm

Thông số kỹ thuật bàn phím: Bàn phím:
                                            • Độ bền phím > 10.000.000 lượt nhấn
                                            • Chiều dài cáp: 1.5m USB
                                            • Số phím: 104 Key
                                            • Có đèn Led

Thông số kỹ thuật của chuột: • Loại : Laser
                                               • Tuổi thọ click: 5.000.000 lượt click
                                               • DPI:  DPI 800/1200/1600/2400
                                               • Nút bấm: 4 nút - Back/Forward/ thanh cuộn/DPI
                                               • Dây dù chống nhiễu dài
1.5m USB

Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...
Còn hàng

Combo Bàn Phím Giả Cơ Bosston 803 + Mouse Gaming BS12 Ledlight Trắng - Hồng

Mã sản phẩm: 20230617-1083
270,000đ
 • Mã sản phẩm: 803/BSD-12

  Thương hiệu: Bosston

  Màu sắc:Chuột: Trắng/Bạc/Hồng
                 Bàn phím: Trắng-Tím/Tím-Trắng/Hồng-Trắng/Trắng-Hồng/Xanh-Trắng/Trắng-Xanh

  Đặc trưng sản phẩm: - Có đèn LED
                                     - Kết nối dây USB

  Kích thước bàn phím: 438 x 128 x 34mm

  Kích thước chuột: D x R x C 135 x 70 x 40 mm

  Thông số kỹ thuật bàn phím: Bàn phím:
                                              • Độ bền phím > 10.000.000 lượt nhấn
                                              • Chiều dài cáp: 1.5m USB
                                              • Số phím: 104 Key
                                              • Có đèn Led

  Thông số kỹ thuật của chuột: • Loại : Laser
                                                 • Tuổi thọ click: 5.000.000 lượt click
                                                 • DPI:  DPI 800/1200/1600/2400
                                                 • Nút bấm: 4 nút - Back/Forward/ thanh cuộn/DPI
                                                 • Dây dù chống nhiễu dài 1.5m USB

Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...
Còn hàng

Combo Bàn Phím Giả Cơ Bosston 803 + Mouse Gaming BS12 Trắng-Tím

Mã sản phẩm: 20230617-1082
270,000đ
 • Mã sản phẩm: 803/BSD-12

  Thương hiệu: Bosston

  Màu sắc:Chuột: Trắng/Bạc/Hồng
                 Bàn phím: Trắng-Tím/Tím-Trắng/Hồng-Trắng/Trắng-Hồng/Xanh-Trắng/Trắng-Xanh

  Đặc trưng sản phẩm: - Có đèn LED
                                     - Kết nối dây USB

  Kích thước bàn phím: 438 x 128 x 34mm

  Kích thước chuột: D x R x C 135 x 70 x 40 mm

  Thông số kỹ thuật bàn phím: Bàn phím:
                                              • Độ bền phím > 10.000.000 lượt nhấn
                                              • Chiều dài cáp: 1.5m USB
                                              • Số phím: 104 Key
                                              • Có đèn Led

  Thông số kỹ thuật của chuột: • Loại : Laser
                                                 • Tuổi thọ click: 5.000.000 lượt click
                                                 • DPI:  DPI 800/1200/1600/2400
                                                 • Nút bấm: 4 nút - Back/Forward/ thanh cuộn/DPI
                                                 • Dây dù chống nhiễu dài 1.5m USB

Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...
Còn hàng

Combo bàn Phím Giả Cơ Bosston 803 + Mouse Gaming BS12 Tím - Trắng

Mã sản phẩm: 20230616-1081
270,000đ
 • Mã sản phẩm: 803/BS-12

  Thương hiệu: Bosston

  Màu sắc:Chuột: Trắng/Bạc/Hồng
                 Bàn phím: Trắng-Tím/Tím-Trắng/Hồng-Trắng/Trắng-Hồng/Xanh-Trắng/Trắng-Xanh

  Đặc trưng sản phẩm: - Có đèn LED
                                     - Kết nối dây USB

  Kích thước bàn phím: 438 x 128 x 34mm

  Kích thước chuột: D x R x C 135 x 70 x 40 mm

  Thông số kỹ thuật bàn phím: Bàn phím:
                                              • Độ bền phím > 10.000.000 lượt nhấn
                                              • Chiều dài cáp: 1.5m USB
                                              • Số phím: 104 Key
                                              • Có đèn Led

  Thông số kỹ thuật của chuột: • Loại : Laser
                                                 • Tuổi thọ click: 5.000.000 lượt click
                                                 • DPI:  DPI 800/1200/1600/2400
                                                 • Nút bấm: 4 nút - Back/Forward/ thanh cuộn/DPI
                                                 • Dây dù chống nhiễu dài 1.5m USB

Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...
Còn hàng

Combo bàn Phím Giả Cơ Bosston 803 + Mouse Gaming BS12 Ledlight Trắng - Xanh

Mã sản phẩm: 20230616-1080
270,000đ
 • Mã sản phẩm: 803/BS-12

  Thương hiệu: Bosston

  Màu sắc:Chuột: Trắng/Bạc/Hồng
                 Bàn phím: Trắng-Tím/Tím-Trắng/Hồng-Trắng/Trắng-Hồng/Xanh-Trắng/Trắng-Xanh

  Đặc trưng sản phẩm: - Có đèn LED
                                     - Kết nối dây USB

  Kích thước bàn phím: 438 x 128 x 34mm

  Kích thước chuột: D x R x C 135 x 70 x 40 mm

  Thông số kỹ thuật bàn phím: Bàn phím:
                                              • Độ bền phím > 10.000.000 lượt nhấn
                                              • Chiều dài cáp: 1.5m USB
                                              • Số phím: 104 Key
                                              • Có đèn Led

  Thông số kỹ thuật của chuột: • Loại : Laser
                                                 • Tuổi thọ click: 5.000.000 lượt click
                                                 • DPI:  DPI 800/1200/1600/2400
                                                 • Nút bấm: 4 nút - Back/Forward/ thanh cuộn/DPI
                                                 • Dây dù chống nhiễu dài 1.5m USB

Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...
Còn hàng

Combo bàn Phím Giả Cơ Bosston 803 + Mouse Gaming BS12 Ledlight Hồng-Trắng

Mã sản phẩm: 20230616-1079
270,000đ
 • Mã sản phẩm: 803/BS-12

  Thương hiệu: Bosston

  Màu sắc:Chuột: Trắng/Bạc/Hồng
                 Bàn phím: Trắng-Tím/Tím-Trắng/Hồng-Trắng/Trắng-Hồng/Xanh-Trắng/Trắng-Xanh

  Đặc trưng sản phẩm: - Có đèn LED
                                     - Kết nối dây USB

  Kích thước bàn phím: 438 x 128 x 34mm

  Kích thước chuột: D x R x C 135 x 70 x 40 mm

  Thông số kỹ thuật bàn phím: Bàn phím:
                                              • Độ bền phím > 10.000.000 lượt nhấn
                                              • Chiều dài cáp: 1.5m USB
                                              • Số phím: 104 Key
                                              • Có đèn Led

  Thông số kỹ thuật của chuột: • Loại : Laser
                                                 • Tuổi thọ click: 5.000.000 lượt click
                                                 • DPI:  DPI 800/1200/1600/2400
                                                 • Nút bấm: 4 nút - Back/Forward/ thanh cuộn/DPI
                                                 • Dây dù chống nhiễu dài 1.5m USB

Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...
Còn hàng

Bàn Phím Giả Cơ Bosston 803 Đèn Led

Mã sản phẩm: 20191119-78
170,000đ

• Mã sản phẩm: 803
• Thương hiệu: Bosston
• Màu sắc: Đen
• Đặc trưng sản phẩm: - Có đèn LED
                                     - Kết nối dây USB
• Kích thước bàn phím: 438 x 128 x 34mm
• Thông số kỹ thuật bàn phím: Bàn phím:
                                              • Độ bền phím > 10.000.000 lượt nhấn
                                              • Chiều dài cáp: 1.5m USB
                                              • Số phím: 104 Key
                                              • Có đèn Led

Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...