Ổ cứng SSD

Ổ cứng SSD

Tình trạng tồn kho
Ổ cứng SSD
Mới
Còn hàng

Ổ cứng SSD VSP 860G 512Gb

Mã sản phẩm: 20230426-1040
730,000đ
 • Mãn sản phẩm: VSP-5120G QVE
 • Chipset: Maxio/Sandisk, NAND Flash Type MLC
 • Hãng sản xuất: VSP
 • Giao diện lưu trữ: SATA 6Gb/s (compatible with SATA 3Gb/s & SATA 1.5Gb/s)
 • Kích thước: 2,5''
 • Cổng kết nối: SATA/ATAPI-8
 • Dung Lượng: 512 Gb
 • Tốc độ đọc: 560 MBps (read) / 470 MBps (write)
 • Tốc độ ghi: 470 MBps (write)
 • IO master: 4K Random Read 75,000 IOPS/4KRandom write 70,000 IOPS
Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...
Mới
Còn hàng

Ổ cứng SSD VSP 860G 240Gb

Mã sản phẩm: 20230426-1039
400,000đ
 • Mã sản phẩm: VSP-240G QVE
 • Chipset: Maxio/Sandisk, NAND Flash Type MLC
 • Hãng sản xuất: VSP/Chip Intel/Sandisk, NAND Flash Type MLC
 • Giao diện lưu trữ: SATA 6Gb/s (compatible with SATA 3Gb/s & SATA 1.5Gb/s)
 • Kích thước: 2,5''
 • Cổng kết nối: SATA/ATAPI-8
 • Dung Lượng: 240 Gb
 • Tốc độ đọc: 560 MBps (read) / 470 MBps (write)
 • Tốc độ ghi: 470 MBps (write)
 • IO master: 4K Random Read 75,000 IOPS/4KRandom write 70,000 IOPS
Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...
Mới
Còn hàng

Ổ cứng SSD VSP NVMe - PCIe ReV3 N-512Gb

Mã sản phẩm: 20230217-989
840,000đ
 • Mã sản phẩm: N-512Gb
 • NVME Rev.: NVME Rev.1.3 - With backwards compatibility to NVME Rev. 1.1
 • Giao diện lưu trữ: PCIe Gen3 x4
 • Kích thước: M.2-2280
 • Dung lượng: 512TB
 • Tốc độ đọc:
 • Sequential Read: 3.500 MB/s
 • Sequential Write: 3.000 MB/s
 • MTBF: 1 Million Hours
 • NQC: Support
 • Điện năng tiêu thụ: 3.4W
 • Điện áp hoạt động: DC 3.3V+/-5%
 • Hỗ trợ chế độ ngủ: Yes
 • IO master:
 • Max Random 4K Read: 330000 IOPS
 • Max Random 4K Write: 250000 IOPS
 • Kích thước: L80.0mm*W.0mm*H2.1mm +/-0.1mm
Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...
Còn hàng

Ổ cứng SSD VSP NVMe - PCIe N-256Gb

Mã sản phẩm: 20230217-988
540,000đ
 • Mã sản phẩm: N-256Gb
 • Phiên bản NVME: NVME Rev.1.3 - With backwards compatibility to NVME Rev. 1.1
 • Chipset: Maxio/Sandisk, NAND Flash Type MLC
 • Giao diện lưu trữ: PCIe Gen3 x4
 • Kích thước: M.2-2280
 • Dung lượng: 256Gb
 • Tốc độ đọc: 3.500 MB/s
 • Tốc độ ghi: 3.000 MB/s
 • IO master: + Max Random 4K Read: 330000 IOPS
                    + Max Random 4K Write: 250000 IOPS
Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...
Mới
Còn hàng

Ổ cứng SSD VSP NVMe - PCIe ReV3 N-1Tb

Mã sản phẩm: 20230217-987
1,280,000đ
 • Mã sản phẩm: SNV1-1Tb
 • Phiên bản NVME: NVME Rev.1.3 - With backwards compatibility to NVME Rev. 1.1
 • Chipset: Maxio/Sandisk, NAND Flash Type MLC
 • Hãng sản xuất: VSP
 • Giao diện lưu trữ: PCIe Gen3 x4 
 • Kích thước: M.2-2280
 • Dung lượng: SNV1-1Tb
 • Tốc độ đọc:
 • Sequential Read: 3,500 MB/s
 • Sequential Write: 3,000 MB/s
 • Tốc độ ghi: 1,700 MB/s
 • IO master:
 • Max Random 4K Read: 330000 IOPS
 • Max Random 4K Write: 250000 IOPS
Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...
Mới
Còn hàng

Ổ cứng SSD VSPTECH BLUE PRO M.2 (2280) 512Gb

Mã sản phẩm: 20210317-617
660,000đ
 • Mã sản phẩm:  Blue Pro M.2-2280 512Gb
 • Hãng sản xuất: VSP/Chip Micron, NAND Flash Type  2D MLC
 • Giao diện lưu trữ: SATA 6Gb/s (compatible with SATA 3Gb/s & SATA 1.5Gb/s)
 • Cổng kết nối: PCIe M.2 (2280)
 • Dung lượng: 512Gb
 • Tốc độ đọc: Upto 520 MBps (read) / 420 MBps (write)
 • Tốc độ ghi: 0.07ms
 • IO master: 4K Random Read 75,000 IOPS/4KRandom write 70,000 IOPS
Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...
Mới
Còn hàng

Ổ cứng SSD VSPTECH BLUE PRO M.2 (2280) 256Gb

Mã sản phẩm: 20210317-616
660,000đ
 • Mã sản phẩm:   Blue Pro M.2-2280 256Gb
 • Hãng sản xuất: VSP/Chip Micron, NAND Flash Type 2D MLC
 • Giao diện lưu trữ: SATA3 - 6Gb/s compatible with SATA2 3Gb/s
 • Cổng kết nối: PCIe M.2 (2280)
 • Tốc độ đọc: Upto 520 MBps (read) / 420 MBps (write)
 • Tốc độ ghi: 0.07ms
 • IO master: 4K Random Read 75,000 IOPS/4KRandom write 70,000 IOPS
Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...
Mới
Còn hàng

Ổ cứng SSD VSPTECH BLUE PRO M.2 (2280) 128GB

Mã sản phẩm: 20210317-615
290,000đ
 • Mã sản phẩm:    Blue Pro M.2-2280 128Gb
 • Hãng sản xuất: VSP/Chip Micron, NAND Flash Type  2D MLC
 • Giao diện lưu trữ: SATA 6Gb/s (compatible with SATA 3Gb/s & SATA 1.5Gb/s)
 • Cổng kết nối: PCIe M.2 (2280)
 • Dung lượng: 128Gb
 • Tốc độ đọc:  Up to 520 MBps (read) / 420 MBps (write)
 • Tốc độ ghi: 0.07ms
 • IO master: 4K Random Read 75,000 IOPS/4KRandom write 70,000 IOPS
Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...
Mới
Còn hàng

Ổ cứng SSD VSP 860G 256Gb

Mã sản phẩm: 20200317-384
440,000đ
 • Mã sản phẩm: VSP-256G 
 • Chipset: Maxio/Sandisk, NAND Flash Type MLC
 • Hãng sản xuất: VSP/Chip Intel/Sandisk, NAND Flash Type MLC
 • Giao diện lưu trữ: SATA 6Gb/s (compatible with SATA 3Gb/s & SATA 1.5Gb/s)
 • Kích thước: 2,5''
 • Cổng kết nối: ATA/ATAPI-8
 • Dung lượng: 256Gb
 • Tốc độ đọc: 560 MBps (read) / 470 MBps (write)
 • Tốc độ ghi: 470 MBps (write)
 • IO master: 4K Random Read 75,000 IOPS/4KRandom write 70,000 IOPS
Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...
Mới
Còn hàng

Ổ cứng SSD VSP 860G 128Gb

Mã sản phẩm: 20200317-383
270,000đ
 • Mã sản phẩm: VSP-128G
 • Hãng sản xuất: VSP Chip Intel/Sandisk, NAND Flash Type MLC
 • Giao diện lưu trữ: SATA 6Gb/s (compatible with SATA 3Gb/s & SATA 1.5Gb/s)
 • Kích thước: 2,5''
 • Cổng kết nối: ATA/ATAPI-8
 • Dung Lượng: 128 Gb
 • Tốc độ đọc: 540 MBps (read) / 420 MBps (write)
 • Tốc độ ghi: 420 MBps (write)
 • IO master: 4K Random Read 75,000 IOPS/4KRandom write 70,000 IOPS
Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...
Mới
Còn hàng

Ổ cứng SSD VSPTECH 860G 120Gb

Mã sản phẩm: 20200316-382
350,000đ
 • Mã sản phẩm: VSP-120G
 • Hãng sản xuất: VSP Chip Intel/Sandisk, NAND Flash Type MLC
 • Giao diện lưu trữ: SATA 6Gb/s (compatible with SATA 3Gb/s & SATA 1.5Gb/s)
 • Kích thước: 2,5''
 • Cổng kết nối: ATA/ATAPI-8
 • Dung Lượng 120 Gb
 • Chuẩn Sata III 6Gb/s
 • Chip Intel/Sandisk, NAND Flash Type MLC
 • Tốc độ đọc:  540 MBps (read) / 450 MBps (write)
 • Tốc độ ghi: 280 MB/s
 • IO master: 4K Random Read 75,000 IOPS/4KRandom write 70,000 IOPS
Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...