Cab camera

8 sản phẩm
Mới
Còn hàng

Cáp VSP-C3070S RG59+2C (300m)

Mã sản phẩm: 20191221-339
1,600,000đ
 • Cáp đồng trục truyền tín hiệu CCTV Camera kèm dây nguồn R59+2C 300M
 • 02 lớp bạc chống nhiễu
 • Đường kính dây 0.81mm CCS Lõi hợp kim+ 3.66FPE +AL Foil
 • 96 sợi chống nhiễu lõi đồng 0.12mm
 • Đường kính dây : 6.0mm black làm từ nhựa PVC
 • Dây điện nguồn : :2 sợi (đỏ + đen) với 21 sợi đồng *0.15mm +đường kinh dây :4.0mm đen PVC
 • Đảm bảo đủ mét ghi trên thân dây"
Thu gọn
So sánh sản phẩm...
Mới
Còn hàng

Cáp VSP-C3070S RG59+2C (200m)

Mã sản phẩm: 20191221-338
1,100,000đ
 • Cáp đồng trục truyền tín hiệu CCTV Camera kèm dây nguồn R59+2C 200M
 • 02 lớp bạc chống nhiễu
 • Đường kính dây 0.81mm CCS Lõi hợp kim+ 3.66FPE +AL Foil
 • 96 sợi chống nhiễu lõi đồng 0.12mm
 • Đường kính dây : 6.0mm black làm từ nhựa PVC
 • Dây điện nguồn : :2 sợi (đỏ + đen) với 21 sợi đồng *0.15mm +đường kinh dây :4.0mm đen PVC
 • Đảm bảo đủ mét ghi trên thân dây"
Thu gọn
So sánh sản phẩm...
Mới
Còn hàng

Cáp VSP-C3070S RG59+2C (100m)

Mã sản phẩm: 20191221-337
720,000đ
 • Cáp đồng trục truyền tín hiệu CCTV Camera kèm dây nguồn R59+2C 100M
 • 02 lớp bạc chống nhiễu
 • Đường kính dây 0.81mm CCS Lõi hợp kim+ 3.66FPE +AL Foil
 • 96 sợi chống nhiễu lõi đồng 0.12mm
 • Đường kính dây : 6.0mm black làm từ nhựa PVC
 • Dây điện nguồn : :2 sợi (đỏ + đen) với 21 sợi đồng *0.15mm +đường kinh dây :4.0mm đen PVC
 • Đảm bảo đủ mét ghi trên thân dây"
Thu gọn
So sánh sản phẩm...
Mới
Còn hàng

Cáp VSP-C3060S RG59+2C (200m)

Mã sản phẩm: 20191221-336
880,000đ
 • Cáp đồng trục truyền tín hiệu CCTV Camera kèm dây nguồn R59+2C 200M
 • 02 lớp bạc chống nhiễu
 • Đường kính dây 0.81mm CCS Lõi hợp kim+ 3.66FPE +AL Foil
 • 96 sợi chống nhiễu lõi đồng 0.12mm
 • Đường kính dây : 6.0mm black làm từ nhựa PVC
 • Dây điện nguồn : :2 sợi (đỏ + đen) với 21 sợi đồng *0.15mm +đường kinh dây :4.0mm đen PVC
 • Đảm bảo đủ mét ghi trên thân dây"
Thu gọn
So sánh sản phẩm...
Mới
Còn hàng

Cáp VSP-C3060S RG59+2C (100m)

Mã sản phẩm: 20191221-335
680,000đ
 • Cáp đồng trục truyền tín hiệu CCTV Camera kèm dây nguồn R59+2C 300M
 • 02 lớp bạc chống nhiễu
 • Đường kính dây 0.81mm CCS Lõi hợp kim+ 3.66FPE +AL Foil
 • 96 sợi chống nhiễu lõi đồng 0.12mm
 • Đường kính dây : 6.0mm black làm từ nhựa PVC
 • Dây điện nguồn : :2 sợi (đỏ + đen) với 21 sợi đồng *0.15mm +đường kinh dây :4.0mm đen PVC
 • Đảm bảo đủ mét ghi trên thân dây"
Thu gọn
So sánh sản phẩm...
Mới
Còn hàng

CÁP CAMERA 300M VSP C3050S RG59+2C CÓ NGUỒN ĐEN 300m

Mã sản phẩm: 20191221-334
1,200,000đ
 • Cáp đồng trục truyền tín hiệu CCTV Camera kèm dây nguồn R59+2C 300M
 • 02 lớp bạc chống nhiễu
 • Đường kính dây 0.81mm CCS Lõi hợp kim+ 3.66FPE +AL Foil
 • 96 sợi chống nhiễu lõi đồng 0.12mm
 • Đường kính dây : 6.0mm black làm từ nhựa PVC
 • Dây điện nguồn : :2 sợi (đỏ + đen) với 21 sợi đồng *0.15mm +đường kinh dây :4.0mm đen PVC
 • Đảm bảo đủ mét ghi trên thân dây"
Thu gọn
So sánh sản phẩm...
Mới
Còn hàng

CÁP CAMERA 100M VSP C3050S RG59+2C CÓ NGUỒN ĐEN

Mã sản phẩm: 20191221-333
580,000đ
 • Cáp đồng trục truyền tín hiệu CCTV Camera kèm dây nguồn R59+2C 100M
 • 02 lớp bạc chống nhiễu
 • Đường kính dây 0.81mm CCS Lõi hợp kim+ 3.66FPE +AL Foil
 • 96 sợi chống nhiễu lõi đồng 0.12mm
 • Đường kính dây : 6.0mm black làm từ nhựa PVC
 • Dây điện nguồn : :2 sợi (đỏ + đen) với 21 sợi đồng *0.15mm +đường kinh dây :4.0mm đen PVC
 • Đảm bảo đủ mét ghi trên thân dây"
Thu gọn
So sánh sản phẩm...
Còn hàng

Cáp đồng trục camera kèm cấp nguồn VSP-EP-C3050S - 200M

Mã sản phẩm: VSP-EP-C3050S - 200M
980,000đ

Cáp đồng trục camera kèm cấp nguồn VSP-EP-C3050S - 200M
– Quy cách chiều dài: 200m/cuộn
– Dây lõi được làm bằng hợp kim 18 AWG
– Đường kính 1.02mm.
– Mã SP: VSP-EP-C3050S - 200M

Thu gọn
So sánh sản phẩm...