Acer Gadget

Banner Product

Acer Gadget

Tình trạng tồn kho
Acer Gadget
Mới
Còn hàng

Bộ nguồn 80 Plus gold Acer AC1000

Mã sản phẩm: 20240118-1225
3,530,000đ
 • Mã sản phẩm: AC1000
 • Hãng sản xuất: Acer
 • Quy chuẩn cáp: Full modular
 • Chứng nhận 80 Plus: 80 plus Gold
 • Công suất định danh: 1000W
 • Nguồn đầu vào:Full Range 90V-260V, 11A, 60/50Hz
 • Tính năng bảo vệ: OCP/OVP/UVP/OPP/SCP/OTP
 • Active PFC: Yes / DC TO DC Converter
 • Chứng nhận quy chuẩn SX: CE, RoHS
 • Đầu cấp điện cho bo mạch: 
- Mainboard: 1x 24pin : 55cm
- CPU: 2x 4+4pin ATX12V: 60cm + 15cm
 • Đầu cấp điện cho hệ thống:

- 3x 6+2pin PCIe: 55cm
- 1x 12VHPWR/PCIe5.0: 55cm
- 5x SATA: 50cm + 15cm + 15cm
- 3x ATA: 50cm + 15cm + 15cm

Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...
Mới
Còn hàng

Bộ nguồn 80 Plus Bronze Acer AC750

Mã sản phẩm: 20240118-1224
1,760,000đ
 • Mã sản phẩm: AC750
 • Hãng sản xuất: Acer
 • Quy chuẩn cáp: Full modular
 • Chứng nhận 80 Plus: 80 plus Bronze
 • Công suất định danh: 750W
 • Nguồn đầu vào: Full Range 90V-260V, 7A, 60/50Hz
 • Tính năng bảo vệ: OVP/UVP/OPP/SCP/OTP
 • Active PFC: Yes / DC TO DC Converter
 • Chứng nhận quy chuẩn SX: CE, RoHS
 • Đầu cấp điện cho bo mạch: 
- Mainboard: 1x 24pin : 55cm
- CPU: 2x 4+4pin ATX12V: 60cm + 30cm
 • Đầu cấp điện cho hệ thống:

2x 6+2pin PCIe: 55cm*
1x 12VHPWR/PCIe5.0: 55cm
5x SATA: 50cm + 15cm + 15cm*
3x ATA: 50cm + 15cm + 15cm

Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...
Mới
Còn hàng

Bộ nguồn 80 Plus Bronze Acer AC650

Mã sản phẩm: 20240118-1223
1,475,000đ
 • Mã sản phẩm: AC650
 • Hãng sản xuất: Acer
 • Quy chuẩn cáp: Full modular
 • Chứng nhận 80 Plus: 80 plus Bronze
 • Công suất định danh: 650W
 • Nguồn đầu vào: Full Range 90V-260V, 7A, 60/50Hz
 • Tính năng bảo vệ: OVP/UVP/OPP/SCP/OTP
 • Active PFC: Yes / DC TO DC Converter
 • Chứng nhận quy chuẩn SX: CE, RoHS
 • Đầu cấp điện cho bo mạch: 
- Mainboard: 1x 24pin : 55cm
- CPU: 2x 4+4pin ATX12V: 60cm + 15cm
 • Đầu cấp điện cho hệ thống:

- 2x 6+2pin PCIe: 55cm
- 5x SATA: 50cm + 15cm + 15cm
- 3x ATA: 50cm + 15cm + 15cm

Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...
Mới
Còn hàng

Bộ nguồn 80 Plus Bronze Acer AC550

Mã sản phẩm: 20240118-1222
1,055,000đ
 • Mã sản phẩm: AC550
 • Hãng sản xuất: Acer
 • Quy chuẩn cáp: Full modular
 • Chứng nhận 80 Plus: 80 plus Bronze
 • Công suất định danh: 550W
 • Nguồn đầu vào: Full Range 90V-260V, 6A, 60/50Hz
 • Tính năng bảo vệ: OVP/UVP/OPP/SCP/OTP
 • Active PFC: Yes / DC TO DC Converter
 • Chứng nhận quy chuẩn SX: CE, RoHS
 • Đầu cấp điện cho bo mạch: 
- Mainboard: 1x 24pin : 55cm
- CPU: 2x 4+4pin ATX12V: 60cm + 15cm
 • Đầu cấp điện cho hệ thống:
- 2x 6+2pin PCIe: 55cm
- 5x SATA: 50cm + 15cm + 15cm
- 3x ATA: 50cm + 15cm + 15cm
Thu gọn
Xem thêm
So sánh sản phẩm...