Báo cáo thống kê của Backblaze về số liệu độ tin cậy và tỷ lệ lỗi các thiết bị lưu trữ lưu trữ mới nhất HDD/SSD

15 / 05 / 2021 1331 lượt xem

 Ngoài các báo cáo hàng quý về tỷ lệ hỏng ổ cứng do Backblaze công bố, công ty sao lưu và lưu trữ đám mây hiện đã bổ sung ổ SSD boot drives vào dữ liệu của mình bắt đầu từ quý 1 năm 2021. Backblaze lưu ý, những ổ này khá mới so với ổ cứng HDD của họ. đối tác (số ngày sử dụng ít hơn). Tuy nhiên, ngay cả dữ liệu sơ bộ này - trong quý gần nhất - cho thấy sự khác biệt đáng chú ý giữa tỷ lệ lỗi hàng năm (AFR) cho cả hai danh mục, ở mức dưới 1% đối với SSD và chỉ hơn 10% đối với HDD.

Đối với báo cáo hàng quý mới nhất của mình về độ tin cậy của ổ cứng, Backblaze ghi nhận bốn mẫu nổi bật với không có lỗi ổ nào trong ba tháng đầu năm 2021. Trong số này có các đĩa 6TB của Seagate và 4TB của Toshiba, có tuổi thọ trung bình gần sáu năm. tỷ lệ lỗi hàng năm - từ tháng 4 năm 2013 đến tháng 3 năm 2021 - ở mức dưới 1%.

Hai ổ đĩa còn lại là những bổ sung mới hơn nhiều trong thử nghiệm này, bao gồm dòng Toshiba 16TB MG08 có tuổi thọ trung bình chỉ hơn 4 tháng và ổ Ultrastar 16TB của Western Digital, có tuổi thọ trung bình trên 520 đơn vị chỉ là 0,4 tháng.

Một thông tin chi tiết thú vị khác trong khoảng thời gian này (và tương lai) là việc bổ sung dữ liệu độ tin cậy cho SSD, mà Backblaze cho biết họ đã bắt đầu sử dụng chỉ hơn hai năm trước. Thay vì các ổ cứng HDD thông thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu và chiếm 98% phần lớn tổng số ổ đĩa 175.443 của công ty, những ổ SSD này chỉ được sử dụng để dùng làm hệ điều hành máy chủ lưu trữ, lưu giữ các tệp nhật ký và các dữ liệu chẩn đoán khác.

Tỷ lệ hỏng hóc của các ổ đĩa này đã được so sánh với một nhóm ổ cứng HDD khác mà Backblaze cho biết đã thực hiện "các chức năng giống nhau trong cùng một môi trường" theo thời gian. Một yếu tố quan trọng ở đây là tuổi của ổ đĩa, điều này có thể làm lệch dữ liệu phần nào có lợi cho SSD và là lý do tại sao Backblaze không chia nhỏ chúng theo từng mẫu riêng lẻ của họ.

"Các máy chủ sử dụng SSD boot tuy không  đủ số ngày sử dụng ổ đĩa để có liên quan về mặt thống kê. Nhìn chung, số ngày ổ đĩa vẫn ở phía dưới, nhưng sự khác biệt rõ ràng về AFR giữa ổ đĩa khởi động HDD và SSD là điều đáng kinh ngạc. " Trong tương lai, Backblaze cho biết họ sẽ xem xét dữ liệu cho thấy tỷ lệ hỏng hóc của ổ cứng HDD trong những năm đầu sử dụng và so sánh nó với SSD để có hình ảnh chính xác hơn, cũng như xây dựng một thư viện SSD cho kho lưu trữ của mình.

Ngoài ra, Backblaze đã công bố một danh sách cập nhật về tỷ lệ lỗi hàng năm cho ổ cứng, lưu ý rằng số liệu AFR trong thời gian tồn tại trên tất cả các ổ đĩa tiếp tục giảm, với AFR trung bình gần đây nhất là 1,49% là giá trị thấp nhất được ghi nhận.

Đối với các ổ đĩa hoạt động tốt nhất (tuổi thọ AFR thấp nhất) được nhóm theo nhà sản xuất và kích thước, Backblaze đã công bố các kết quả sau: